Teckningskurs, kol och blyerts, lek och tillit i full koncentration

Välkommen till en helg då vi låter handens och ögats intuition styra.
Kursen hålls på Ålgårds kvarn och såg, med bildkonstnär Hanna Ivy Iveslätt

10 -11 juni 2017

teckningskurs_bild01

Som konstnär får jag ofta frågan hur en gör för att få fram perspektiv, skugga, ljus eller volym. Svaret är att titta! När det handlar om bildkonst så är det ögat vi vill träna, som alltid kan se mer och nytt om vi tillåter det. Att börja teckna kan vara som att öppna ögonen för första gången och upptäcka världen på nytt, en promenad till affären kan bli till en resa genom otaliga former, mönster och rytmer. Teckning är dessutom grunden för utövandet av de flesta konstnärliga hantverk.

Det krävs också träning av handens följsamhet och en tillit till ögat och handens relation. Ibland är det faktiskt just där denna skaver lite som det riktigt bränner till och blir vackert, så länge strävan till kontakt mellan dem upplevs.

Med min handledning kommer det att erbjudas teckning av levande modell inomhus samt teckning utomhus i den vackra naturen på Ålgårds kvarn och såg.
Upplägget för kursen kommer ur min direkta erfarenhet av otaliga timmars teckning med ett respektlöst tillvägagångsätt då mina förutfattade meningar om vad en bild är dekonstruerats.
Jag kommer under helgen att ge er övningar som låter den högra hjärnhalvan samla på intryck av rörelse, linjer, form, ljus och mörker som inte nödvändigtvis behöver utgöra en begriplig helhet till en början, för att sedan knyta dessa samman med den exakta uppfattningsförmågan och helheten.

Min förhoppning och målsättning är inte i första hand att du kommer hem efter denna kurs med fina teckningar att visa upp, utan med ett rikare förråd av inre bilder, en starkare kontakt mellan handen och ögat samt en stark lust att teckna. Lek och tillit i full koncentration är vad jag vill skall prägla tecknandet under denna helg.

Program

Dag 1  10.00 – cirka 14.30

10.00 KROKI, fri teckning.
10.30 Genomgång/introduktion; se förutsättningslöst, snabbkorrigering, hela kroppen, helhet, rörelse, riktning, linjer, snabbhet, direkthet. Titta på varandras arbeten.
10.50 KROKI, övningar.
11.30 Lunchpaus för medhavd lunch. Bjuds på kaffe, the och kaka
12.15 KROKI, fri teckning.
13.00 Genomgång, instruktion till metoder såsom att syfta, använda lod, tyngdpunkt, överskärningar, mellanrumsformer, komposition, attityd av exakthet i blicken, fötter och händer. Titta på varandras arbeten.
13.30 – cirka 14.30 KROKI, fri teckning.

Dag 2 10.00 – 15.00

10.00 Fri teckning utomhus.
10.30 Genomgång; Pennteknik, Vad är en linje? Hur och var möts linjerna? Överskärningar, mönster, lager, flöde, komposition, använda ”viewfinder”. Titta på varandras arbeten.
11.00 Teckna utomhus efter instruktioner. Tema; Linjer och mönster.
12.00 Lunchpaus för medhavd lunch. Bjuds på kaffe, the och kaka.
12.45 Genomgång. Pennteknik, ljus, mörker.
13.00 Teckna utomhus. Tema; Ljus och mörker.
Cirka 14.00 – 15.00 Vi möts inomhus för att sammansätta utvalda delar av våra arbeten i collage och skapa en gemensam stor bild som kommer att visas offentligt under hösten.

Ta med eget material! En del material kommer att finnas för att prova på/köpa men jag önskar att varje deltagare har med sig följande; Skissblock i minst A3 storlek, blyertspennor, kolkritor, suddgummi, pennvässare. Valfritt att ha med sig är en vit krita eller tusch med penslar.

Anmälan: hannah.ivy.iveslatt@gmail.com eller mobil 076 296 56 01 O.s.a 28 maj

Kostnad: Hela helgen: 650 kr. Endast dag 1: 450 kr

 

www.hannaivy.wordpress.com