Slöjdvandring och skördefest i Skogsträdgården Ravinen

Vägbeskrivning: Tag av mot Slussen från väg 160 söder om Henån. Tag höger vid Torps kyrka mot Myckleby. Följ vägen i knappt fem km. Du passerar Ålgård, kör utmed Grindsbyvattnet och har snart Utsikten ekoby i lilla Krossekärr på vänster sida. Där finns skyltar till parkering och till Skogsträdgården Ravinen.

Är du intresserad av föreningen Skogsträdgården Ravinen?
Föreningen är till för kunskapsutbyte, erbjuder ett nätverk i närområdet och med andra skogsträdgårdar och ska utveckla och förvalta vår egen skogsträdgård. Medlem blir du lätt genom att skicka ett mail till skogstradgardenravinen@gmail.com och betala valfritt 50, 100 eller 200 kronor som medlemsavgift till kontonummer 8353-5 03819919-6. Det är viktigt att du märker betalningen med förnamn och efternamn!

Vill du veta mer så är Slöjdvandringen och skördefesten ett utmärkt tillfälle att möta oss på plats och bekanta dig med vår fina skogsträdgård! Välkommen!