Slöjd som gör skillnad – workshop

29 – 30 september 2018
Klockan 11.00 – 15.00
vid Ålgårds kvarn och såg

Workshop på slöjdvandringen och skördefesten:
Fantasin till makten! Vad drömmer du om?

Föreningen Ålgård vill på årets Slöjdvandring och Skördefest tillsammans med projektet Ekobesöksnäring visa hur vi kan göra våra röster hörda på ett handfast sätt. Material och tid är centralt både för slöjdare och för den som inte vill tära på jordens resurser. Kan vi använda något så enkelt som ett restgarn och en liten gemensam stund för att nå ut med det vi tycker är viktigt?

Kom och slöjda och skicka en hälsning till våra politiker tillsammans med Annika Holmdahl och Hedvig Flärdh. Annika kommer från Höggeröd, är slöjdare och kreatör och drömmer om ett samhälle där alla får plats och får möjligheter. Hedvig bor i Myckleby, är slöjdare och möbelsnickare och drömmer om att hela landet ska få leva, inte bara städerna.

Fantasin till makten är ett nytt gemensamhetsverk från Gerillaslöjdsfestivalen som drivs av Frida Arnqvist Engström och Maria Yvell. De bjuder in alla att tillsammans skapa en matta av garnbollar. Varje garnboll står för en önskning till Sveriges politiker från var och en av oss som deltar. De väljer att starta dagen efter valet för att fungera som samlande motvikt mot de vindar som blåser kallt just idag.

Med Fantasin till makten – vad drömmer du om? skapar vi tillsammans en önskematta som visar att vi är många med röster som räknas. Gerillaslöjdsfestivalen vill med denna matta utmana men också stärka våra politiker att agera med stort mod och med medmänsklighet – och vi behöver din hjälp!

Vad drömmer du om och vilka färger har just din garnboll?

Välkommen!

Det här är en del i projetket Ekobesöksnäring.