SKRIV PÅ VÅR NAMNINSAMLING

Vi vill se Ålgårds kvarn och såg fortsätta blomstra!

Föreningen Ålgård är måna om att Ålgårds kvarn och såg med tillhörande mark bevaras som en plats öppen för allmänheten. Vi ser platsen som en helhet. Den har fantastiska natur- och kulturhistoriska värden. Vi har sett att Ålgård väcker engagemang och lockar besökare och turister. Det vill vi ska fortsätta att tillvaratas!

Orust kommun har planer på att sälja Ålgårds kvarn och såg och eventuellt stycka av delar av fastigheten. Därmed ser vi en risk att delar av Ålgård stängs för allmänheten och att de möjligheter platsen som helhet erbjuder förtas.

Med den här namninsamlingen vill vi visa för Orusts kommunpolitiker att det finns många som värnar om Ålgård som plats, som mötespunkt och som ett nav för kultur, ekologi och landsbygdsutveckling.

Namninsamlingen skrivs på digitalt. Du hittar den direkt via den här länken:

https://www.skrivunder.com/lat_algard_forbli_en_plats_for_alla#form