Modellmåleri på Ålgård

Föreningen Ålgård erbjuder
Modellmåleri på Ålgård

11 och 12 maj  kl. 9.30-14.30

Tillfället är i första hand för de som vill måla med oljefärg, eftersom det kräver längre ställningar vilket vi kommer att ha endast dessa dagar. MEN om vi inte fyller upp utrymmet med oljemålare så är självklart alla välkomna med det material en känner för, exempelvis akvarell eller tusch.

Deltagare tar med eget material.
Deltagare tar ansvar för att golv och möbler omkring sin egen plats skyddas från färgstänk, tag med skyddspapp eller tyg om så behövs

OBS! Begränsat antal platser
Anmäl er till hannah.ivy.iveslatt@gmail.com med namn samt om ni vill måla oljemåleri eller annat, så kommer jag att ta oljemålare i första hand och se om vi fyller upp eller inte, sedan alla övriga i den ordning anmälningarna kommit in.

Kostnaden 150 kr per deltagare.
Information om betalning kommer efter att du fått bekräftelse om plats.

SCHEMA
Pass 1: 10-10.45
Pass 2: 11-11.45
TID FÖR MEDHAVD LUNCH
Pass 3:12.45-13.30,
Pass 4:13.45-14.30 (Modellen sitter 4 x 45 minuter)

SE OCKSÅ!

AKVARELLMÅLERI kommer även att ges förutsättningar för vid det annars ordinarie krokitillfället 19 maj. Då kommer modellen att inta lite längre ställningar för att möjliggöra för alla akvarellister!

Alltså även; SPECIAL AKVARELL MODELLMÅLERI 19 maj istället för den vanliga krokin.