Mer tid till förstudien

Från 13 maj och året ut arbetar Lina Edberg 50 procent med förstudien. Därmed finns det gott hopp om att vi ska hinna med det som vi föresatt oss.

Några andra av föreningens medlemmar utgör tillsammans med Lina en arbetsgrupp för förstudien. De kommer tillsammans att jobba avlönat ungefär motsvarande en 10 procentstjänst.

Därutöver görs mycket ideellt arbete.