10-12 augusti

Introduktion till permakulturdesign
– med särskilt fokus på vatten

När: 10-12 augusti
Var: Ålgårds kvarn och såg & Utsikten Ekoby, Lilla krossekärr, Orust

I denna introduktionskurs får du lära dig grunderna inom permakulturdesign och hur du kan arbeta med vatten, i din trädgård eller på en större odlings-/betesmark. Vi tittar bland annat på:

  • Hur vatten rör sig i landskapet
  • Hur du placerar och bygger dammar och andra vattenreservoarer
  • Hur du bevattnar på ett resursbesparande vis
  • Hur du sparar vatten i hushållet
  • Hur du kan utnyttja låglänta, vattensjuka områden
  • Vilka växter som passar att odla på våta respektive torra marker

Kursen hålls på Ålgårds kvarn och såg och i den närbelägna ekobyn Utsikten på östra Orust. Som ett levande klassrum använder vi skogsträdgården mitt i ekobyn. Lärare på kursen är Rikard Wingård, certifierad permakulturdesigner och permakulturdiplomand samt projektledare för skogsträdgården.

Anmälan

Kostnaden för kursen är 1 000 kr, vilket täcker mat (tre luncher, två middagar och fika) och övriga kringkostnader. Anmälan görs via denna länk och genom att betala in kursavgiften till bankgiro 213-8402 eller swisha till 123 245 02 52 (glöm inte att ange namn). Ange om du är i behov av logi, så kontaktar vi dig med förslag. Tänk på följande:

  • Anmälan är bindande
  • Sista dag för anmälan är 23 juli
  • Kursavgiften återbetalas vid avanmälan före 7 augusti
  • Vid avanmälan efter 7 augusti sker ingen återbetalning av kursavgiften

Välkomna!