Föreningen

Föreningen Ålgård är en ideell förening som har bildats ur en vilja att bevara och utveckla Ålgårds kvarn och såg. Vi tilltalas av platsens särart, kulturhistoriska värden och rika natur. Föreningen ser även ett behov av ett nytt besöksmål, en mötesplats och fler möjligheter till arbete på nordöstra Orust.

Vi som är med i föreningen nu är intresserade av och har kompetens inom ekologisk hållbarhet, byggnadsvård, hantverk, konst och trädgård. Pedagogisk verksamhet och arbetsträning är också områden där några medlemmar har ett engagemang. De flesta av oss bor i området.

Nya medlemmar är hjärtligt välkomna!