Byggnaderna stängda av säkerhetsskäl

Av säkerhetsskäl är kvarnen och sågen igenbommade under sommaren. Även om stora renoveringar har gjorts finns uppenbara säkerhetsrisker i byggnaderna.

En del i förstudien innebär att gå igenom byggnaderna grundligt. Vi ska undersöka vad som krävs för att låta dem bli tillgängliga för allmänheten och för att på nytt ha någon form av verksamhet där.