Samlade sommartankar

TANKAR EFTER EN SOLIG SOMMAR
Efter denna varma sommar kan vi konstatera att många människor gärna stannar till vid Ålgårds kvarn och såg. Parkeringen, den nya grillplatsen och bryggan är säkerligen en bidragande orsak till att det nästan varje dag har varit folk där.
Under sommaren har arbetet med förstudien gått framåt. Fokus har bland annat legat på kvarn- och såginventarierna och byggnaderna, deras status och antikvariska och kulturhistoriska värde. Människor som vi har bjudit in ser, precis som oss, ett stort värde men också behov av en ordentlig insats för att tillgängliggöra de olika delarna för allmänheten.

Kvarnens och sågens värde
Entusiasmen har stundtals varit stor, inte minst när bebyggelseantikvarie Stefan Westerberg, industriantikvarie Ida Wedin och teknikhistoriker Bengt Spade visades runt på Ålgård av Folke Almegius, Bertil Helgesson och Lina Edberg. Utbytetet av kunskap var stort, om platsens historia, om maskinerna, om teknik- och industrihistoria med mera. Vi fick även tips på goda exempel där liknande anläggningar på nytt fått liv. Produktionen är inte nödvändigtvis det viktigaste men att det låter, rör sig och luktar som det ska i en kvarn eller såg är mycket värt för en besökare.

Dåtida och nutida sammanhang
Vi har även i ett lite vidare perspektiv satt in Ålgård i sitt sammanhang. Historiskt har det varit en del i en rik bygd. Följer man vattnet eller landsvägen från Slussen, via Assmunderöd till Ålgård passerar man ytterligare tre kvarnar, en affär och brännvins-Brittas krog. Det vore fint att kunna berätta om och åskådliggöra en del av allt det som tidigare varit en självklarhet men som nu till viss del bara går att hitta spår av för en betraktare som kommer utifrån och för kommande generationer.
Ålgård idag kan komma att ingå i ett annat sammanhang. Om platsen tillgängliggörs för allmänheten kan den tillsammans med närliggande attraktioner göra trakten mer lockande för både boende och besökare. Slussens pensionat, Slussens skafferi, Waldorfskolans sommarcafé Strandbrynet, ekobyn och den rika möjligheten till friluftsliv drar en kategori besökare och boende till sig. Till Myckleby åker många för att titta på kameler, Friluftsfrämjandets kanoter har varit ovanligt flitigt använda den här sommaren och både cykelleden Skepp o´hoj och pilgrimsleden är nytillskott som drar besökare.

Föreningsliv
Till vår stora glädje har vi tagit emot några nya medlemmar och några intresseanmälningar. Vi vill gärna bli fler!
Föreningen Ålgård har konatakt med både Friluftsfrämjandet, Naturskyddsföreningen och nu även Hembygdsföreningen. Det känns positivt att vi är många som har ett intresse i platsen. Naturskyddsföreningen klurar ut fina naturstigar. Friluftsfrämjandet planerar bland annat att lägga nytt golv i ladan för att bättre kunna tillvara den stora, fina lokal som idag huvudsakligen används till förvaring av kanoter.
En del i vårt arbete är att hitta modeller för ett lättvindigt samarbete, om platsen får chans att växa till något utöver vad den är idag. Kanske skulle en ekonomisk förening kunna hjälpa exempelvis hantverkare, konstnärer och andra att verka på platsen. Samtidigt förbättrar vi formerna för den förening vi har idag. Vi har fått goda råd av Coompanion som arbetar med sådana frågor och ser fram emot ett fortsatt samarbete.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *