Workshop om Ålgårds framtid

Har du frågor eller tankar kring vad som ska hända med Ålgårds kvarn och såg? Är du bara allmänt nyfiken eller intresserad av att delta i arbetet med att utveckla Ålgård till ett besöksmål och en mötesplats?

Vi vill ta del av era idéer och tankar.

Plats: Bostadshuset vid Ålgårds kvarn och såg
Tid: Tisdagen den 18:e februari 2014, klockan 18:30

Ann Uggla Flodin från Coompanion håller i mötet. Föreningen Ålgård bjuder på fika.

Föreningen Ålgård informerar om förutsättningarna för att vidareutveckla Ålgård som besöksmål och mötesplats. En vision och idé om hur arbetet kan gå vidare presenteras.

I workshopen ges du utrymme att komma med dina idéer och synpunkter. Att ta reda på vad allmänheten och boende i området önskar är en viktig del i det arbete om platsens möjligheter som snart ska sammanfattas och avslutas.

Under ett års sid har Föreningen Ålgård på uppdrag av Orust kommun och medel från LEADER arbetat med en förstudie för att utveckla Ålgård. Naturskyddsföreningen och Friluftsfrämjandet har deltagit. Vi har tittat på byggnadernas skick, om kvarn- och sågmaskineri är värda att bevara, möjligheter för café, trädgård, naturstigar, museal verksamhet och en kulturell mötesplats. Det finns även tankar på verkstäder, ateljéer, butik och övernattning för turister. Än är inget skrivet i sten. Om någon ska våga satsa behöver teorierna prövas i praktiken. Föreningen Ålgård planerar ett fortsatt projekt som ska visa om det går att locka besökare till Ålgård.

Har du frågor, kontakta Lina Edberg, 070 427 69 72
Orust kommun i samarbete med Föreningen Ålgård

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *