Ålgårds kvarn och såg – en förstudie

Föreningen Ålgård har genomfört en förstudie om Ålgårds kvarn och såg i samarbete med Orust kommun, Naturskyddsföreningen och Friluftsfrämjandet.
Syftet var att undersöka förutsättningarna för att öppna Ålgårds kvarn och såg för allmänheten och att utveckla platsen. Vi har bland annat tittat på i vilket skick kvarn och såg är och hur de kan användas samt utrett möjligheterna för café, trädgård, verkstäder och annan verksamhet.
Projektet finansierades av LEADER, Terra et Mare.

Varsågod att ta del av resultatet i en sammanfattning:
Ålgårds kvarn och såg – en förstudie
Här finns bilagor för den som vill fördjupa sig mer: