MUMA

 

Projektet MUMA drivs av Föreningen Ålgård och vill bidra med att skapa ett rikare kulturliv på östra Orust genom att smälta samman hembygdens kvinnohistoria med ett urbant konstuttryck – streetart eller mer precist muralmåleri. Med hjälp av etblerade kvinnliga konstnärer gestaltar vi äldre kvinnors historia, vi gör också workshops för unga med de deltagande konstnärerna.

För mer och aktuell information samt karta över var målningarna finns gå till MUMA:s egen hemsida.

Gömda/glömda bilder och berättelser om kvinnor på Östra Orust

Vi bär på ett kollektivt minne – en tyst kunskap om vårt arv och vårt förflutna – gömd och glömd av dem som tagit pennan/penseln/kameran att teckna ned och återberätta historien. I detta projekt utforskas det sociala och personliga arvet på östra Orust. Med hjälp av muralmåleri på ladugårdar, guidningar och workshops synliggörs gömda och glömda berättelser och personer ur vår historia, människor och berättelser som ofta inte fått ta utrymme, den om kvinnor.

Vi startade sommaren 2017 med ett pilotprojekt, 3 lokala kvinnoporträtt som målades stort på 3 ladugårdsväggar i en slinga. Starten på slingan var muralen på Ålgårds kvarn, där det också fanns en work-in-progress utställning av en lokal konstnär, Hanna Iveslätt (2017 års pristagare av Orust Sparbanks kulturpris). 2018 fortsatte vi med en konstnär och en önskan om att få måla på magasinet på Slussen, vilket blev verklighet. 2019 var det Medstugan som fick sin forna ägare Kristina porträtterad. 2020 porträtteras Augusta Abrahamsson i Skala.

Muralmåleri i Utsikten Ekoby, Krossekärr, föreställande Lovisa Olausson. Konstnär S Camilla E Boström.