Mer tid till förstudien

Från 13 maj och året ut arbetar Lina Edberg 50 procent med förstudien. Därmed finns det gott hopp om att vi ska hinna med det som vi föresatt oss. Några andra av föreningens medlemmar utgör tillsammans med Lina en arbetsgrupp för förstudien. De kommer tillsammans att jobba avlönat ungefär motsvarande en 10 procentstjänst. Därutöver görs mycket ideellt arbete.

Invigning med Tillgängligt friluftsliv

Tillgängligt friluftsliv är ett fristående projekt. De gör vackra platser vid skog och vatten tillgängliga för människor som i vanliga fall har svårt att komma dit eller att ta sig frami terrängen. Ålgård är en av de platser som är utvalda. Tillsammans med Orust kommun har Tillgängligt friluftsliv bland annat gjort en ny anpassad brygga så att även rullstolsburna kan Läs mer →

Byggnaderna stängda av säkerhetsskäl

Av säkerhetsskäl är kvarnen och sågen igenbommade under sommaren. Även om stora renoveringar har gjorts finns uppenbara säkerhetsrisker i byggnaderna. En del i förstudien innebär att gå igenom byggnaderna grundligt. Vi ska undersöka vad som krävs för att låta dem bli tillgängliga för allmänheten och för att på nytt ha någon form av verksamhet där.